Punkt i protokollet
PR
128
2020 rd
Plenum
Tisdag 13.10.2020 kl. 14.00—23.19
9
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 och 149 a § i mervärdesskattelagen
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 
[Debatt om ärendet tilläts i anslutning till ärende 6 på dagordningen] 
Senast publicerat 14-10-2020 09:58