Senast publicerat 29-10-2021 14:57

Punkt i protokollet PR 128/2021 rd Plenum Fredag 29.10.2021 kl. 12.59—13.27

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 § i lagen om Transport- och kommunikationsverket och 304 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation

Regeringens propositionRP 157/2021 rd
Utskottets betänkandeKoUB 22/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslag 1 och 2 i proposition RP 157/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.