Senast publicerat 29-10-2021 15:00

Punkt i protokollet PR 128/2021 rd Plenum Fredag 29.10.2021 kl. 12.59—13.27

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 1 § i lagen om penninginsamlingar

Regeringens propositionRP 124/2021 rd
Utskottets betänkandeFvUB 13/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 124/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat.