Senast publicerat 04-06-2021 23:10

Punkt i protokollet PR 129/2016 rd Plenum Måndag 12.12.2016 kl. 14.03—21.19

38.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om reformering av förskottsbetalningen och vissa andra beskattningsförfaranden

Regeringens propositionRP 237/2016 rd
Utskottets betänkandeFiUB 34/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 13.12.2016.