Senast publicerat 04-06-2021 23:58

Punkt i protokollet PR 129/2016 rd Plenum Måndag 12.12.2016 kl. 14.03—21.19

39.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av utlänningslagen

Regeringens propositionRP 133/2016 rd
Utskottets betänkandeFvUB 27/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 13.12.2016.