Punkt i protokollet
PR
129
2016 rd
Plenum
Måndag 12.12.2016 kl. 14.03—21.19
41
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av bokföringslagen och av vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 13.12.2016. 
Senast publicerat 15.12.2016 14:56