Punkt i protokollet
PR
129
2016 rd
Plenum
Måndag 12.12.2016 kl. 14.03—21.19
42
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av hälso- och sjukvårdslagen och av socialvårdslagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
På grund av ärendets brådskande natur bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 12.12.2016. 
Senast publicerat 9.7.2018 14:00