Senast publicerat 05-06-2021 12:56

Punkt i protokollet PR 129/2017 rd Plenum Måndag 4.12.2017 kl. 14.00—21.50

20.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om skrotningspremie för personbilar och stöd för anskaffning av eldrivna personbilar samt stöd för konvertering av personbilar till gas- eller etanoldrift

Regeringens propositionRP 156/2017 rd
ÅtgärdsmotionAM 2/2016 rd
Utskottets betänkandeKoUB 22/2017 rd
Andra behandlingen, enda behandlingen
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
:

Ärende 20 på dagordningen presenteras för andra och enda behandlingen. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu i andra behandlingen antas eller förkastas. Slutligen beslutar riksdagen vid enda behandlingen om åtgärdsmotionen. 

Debatt
21.32 
Katri Kulmuni kesk :

Arvoisa herra puhemies! Tässä hallituksen lakiesityksessä on kysymys siis vanhojen henkilöautojen muuntamisesta kaasulle tai uusiutuville polttoaineille ja niille annettavasta tuesta sekä sitten uusien sähköautojen hankintaan liittyvästä hankintatuesta mutta myös romutuspalkkioista.  

Suomessahan on varsin iäkäs autokanta ja romutuspalkkioista on olemassa ihan hyviä tuloksia, mutta erittäin tärkeänä tietenkin uusiutuvan energian tavoitteiden ja ilmastonmuutoksen hillitsemisen kannalta pidän sitä, että myös ihan tavalliset suomalaiset voivat olla siinä kelkassa mukana, että myös sen oman vanhan autonsa voi vaihtaa kaasulle tai muille uusiutuville polttoaineille. Sähköautot tulevat kyllä alaa viemään ja saavuttamaan suuria markkinaosuuksia, mutta vielä ne ovat kuitenkin erittäin hintavia, ja pidän varsin tärkeänä, että tässä esityksessä on rajattu se sähköauton hankintatuki 50 000 euroon, mikä on kyllä sekin jo varsin kallis auto, mutta se ehkä kertoo vielä siitä, että teknologia tässä vaiheessa on vielä kallista. Tietenkin tässä vaiheessa, kun hallitus nyt ensimmäistä kertaa Suomen historiassa sähköautoille tällaista tukea antaa, se on erittäin merkittävä päänavaus, mutta tulevina vuosikymmeninä sähköautojen määrä varmasti lisääntyy monin verroin. Kestävän kehityksen mukaista ei kuitenkaan ole, että olemassa oleva autokanta jätettäisiin käyttämättä tai se vietäisiin vielä käyttöikänsä aikana suoraan romutettavaksi, vaan totta kai ne kannattaa ajaa loppuun, ja sitä varten nämä konvertointituet kaasulle ja etanolille ovat erittäin hyviä ja tarpeellisia.  

Sitten tietenkin on hyvä asia, että valiokuntakin otti kantaa myös uusiin liikennemuotoihin, mitä syntyy jakamistalouden ja kaiken uuden älyteknologian myötä. 

21.34 
Jani Mäkelä ps :

Arvoisa puhemies! Kokonaisuudessaan esitys romutuspalkkiosta on kannatettava ja palvelee tarkoitustaan uudistaa autokantaa. Kuitenkin jatkossa, jos — ja toivottavasti kun — vastaavia järjestelmiä tuodaan eduskunnan käsiteltäväksi ja päätettäväksi, pitäisi paremmin huomioida myös sellaiset kansalaiset, joilla ei ole varaa ostaa uutta autoa, saatikka sähköautoa, eli esimerkiksi niin, että menettely ulotettaisiin myös suhteellisen uusiin käytettyihin autoihin, kuten valiokunnan mietinnössä on pohdittu. Itse suosin myös teknologianeutraalia lähestymistapaa ja sellaista tulokulmaa, että pyrittäisiin uudistamaan autokantaa enemmänkin liikenneturvallisuuden näkökulmasta kuin vain niin, että tuijotetaan pelkästään sokeasti päästöarvoihin. On kuitenkin kuljetustarpeita, joihin nämä matalapäästöiset autot eivät kohtuudella riitä. 

21.35 
Krista Mikkonen vihr :

Arvoisa puhemies! Kuten tässä edellä on kerrottu, niin tämä romutuspalkkio, jota kokeiltiin jo aiemminkin ja joka osoittautui hyvin menestykselliseksi, on kyllä tehokas keino uusiuttaa autokantaa ja saada sitä vähäpäästöisemmäksi, ympäristöystävällisemmäksi ja myös liikenneturvallisemmaksi. Olen erittäin iloinen myös tästä, että tässä huomioidaan nyt ei vain uusien sähköautojen osto vaan myös todellakin tämä, jos muuntaa olemassa olevan autonsa kaasu- tai etanolikäyttöiseksi. Ja aivan kuten täällä valiokunnan mietinnössä todetaan, olisin kyllä pitänyt hyvänä sitä, että tätä tukea olisi saanut myös käytetyn sähköauton ostamiseen, ja itse asiassa näitä ympäristövaliokunnan lausunnossa olevia ajatuksia siitä, että tätä olisi voitu käyttää myös esimerkiksi sähköpolkupyörien hankintaan tai että tämä ei olisi niinkään välttämättä sidottuna siihen, että hankit jonkin uuden auton, vaan siihen, että hankit niitä liikennepalveluita. Elikkä tässä olisi voitu myös saada korvausta, jos siirtyy jakamistalouden vaihtoehtoja käyttämään, tai esimerkiksi joukkoliikenteen kausikorttien tukia, koska ajatus kai on se, että tässä mietitään, miten liikkuminen saadaan vähäpäästöisemmäksi ja ympäristöystävälliseksi. Silloin on oikeastaan epäoleellista, mikä se muoto sitten on, miten jatkossa sen liikkumisen tekee, kun nykyisestä, suurempipäästöisestä autosta haluaa eroon. 

Riksdagen avslutade debatten. 

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 156/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Riksdagen instämde i utskottets förslag att åtgärdsmotionen förkastas. Ärendet slutbehandlat.