Punkt i protokollet
PR
129
2017 rd
Plenum
Måndag 4.12.2017 kl. 14.00—21.50
24
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av sjukförsäkringslagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 4.12.2017. 
Senast publicerat 04-12-2017 22:36