Senast publicerat 05-06-2021 16:07

Punkt i protokollet PR 129/2018 rd Plenum Onsdag 12.12.2018 kl. 14.02

27.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Jubileumsfonden för Finlands självständighet

Regeringens propositionRP 192/2018 rd
Utskottets betänkandeEkUB 23/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 192/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.