Punkt i protokollet
PR
129
2018 rd
Plenum
Onsdag 12.12.2018 kl. 14.02
6
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om ersättning för olycksfall i militärtjänst och tjänstgöringsrelaterad sjukdom och lagen om ekonomiskt stöd efter värnpliktigs död
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Talman Paula Risikko
Ärende 6 på dagordningen presenteras för andra behandling. Debatten om ärendet avslutades i plenum 10.12.2018. 
Under debatten har Arja Juvonen understödd av Mats Löfström framställt två förslag till uttalanden i enlighet med reservationen. 
Redogörelsen godkändes. 
Riksdagen godkände lagförslag 1 och 2 i proposition RP 122/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslagen i lagmotionerna LM 27/2017 rd, 48/2018 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.  
Talman Paula Risikko
Slutligen ska riksdagen besluta om förslagen till uttalanden som framställts under debatten. 
Betänkandet ”ja”, Arja Juvonens förslag till uttalande 1 ”nej”.
Omröstningsresultat: 95 ja, 87 nej; 17 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Arja Juvonens förslag till uttalande 2 ”nej”.
Omröstningsresultat: 96 ja, 87 nej; 16 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Ärendet slutbehandlat. 

Punkt i protokollet PR 129/2018 rd Plenum Onsdag 12.12.2018 kl. 14.02

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om ersättning för olycksfall i militärtjänst och tjänstgöringsrelaterad sjukdom och lagen om ekonomiskt stöd efter värnpliktigs död

Regeringens propositionRP 122/2018 rd
Utskottets betänkandeShUB 16/2018 rd
Andra behandlingen
Talman Paula Risikko
:

Ärende 6 på dagordningen presenteras för andra behandling. Debatten om ärendet avslutades i plenum 10.12.2018. 

Under debatten har Arja Juvonen understödd av Mats Löfström framställt två förslag till uttalanden i enlighet med reservationen. 

Redogörelsen godkändes. 

Riksdagen godkände lagförslag 1 och 2 i proposition RP 122/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslagen i lagmotionerna LM 27/2017 rd, 48/2018 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.  

Talman Paula Risikko
:

Slutligen ska riksdagen besluta om förslagen till uttalanden som framställts under debatten. 

Betänkandet ”ja”, Arja Juvonens förslag till uttalande 1 ”nej”.
Omröstningsresultat: 95 ja, 87 nej; 17 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Arja Juvonens förslag till uttalande 2 ”nej”.
Omröstningsresultat: 96 ja, 87 nej; 16 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Ärendet slutbehandlat. 

Senast publicerat 20-12-2019 14:45