Senast publicerat 06-06-2021 13:19

Punkt i protokollet PR 129/2020 rd Plenum Onsdag 14.10.2020 kl. 14.00—18.31

17.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning för en reform av förfarandena för punktbeskattning och bilbeskattning

Regeringens propositionRP 54/2020 rd
Utskottets betänkandeFiUB 16/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—21 i proposition RP 54/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.