Punkt i protokollet
PR
129
2020 rd
Plenum
Onsdag 14.10.2020 kl. 14.00—18.31
17
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning för en reform av förfarandena för punktbeskattning och bilbeskattning
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—21 i proposition RP 54/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Senast publicerat 14-10-2020 18:52