Punkt i protokollet
PR
129
2020 rd
Plenum
Onsdag 14.10.2020 kl. 14.00—18.31
25
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om tryggande av arbetslöshetskassornas ekonomiska verksamhetsmöjligheter
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 15.10.2020. 
Senast publicerat 14-10-2020 19:25