Senast publicerat 06-06-2021 13:17

Punkt i protokollet PR 129/2020 rd Plenum Onsdag 14.10.2020 kl. 14.00—18.31

26.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om överensstämmelse med kraven för aerosoler och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 121/2020 rd
Utskottets betänkandeEkUB 24/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 15.10.2020.