Senast publicerat 29-10-2021 14:30

Punkt i protokollet PR 129/2021 rd Plenum Fredag 29.10.2021 kl. 13.31—13.36

101.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 8 kap. 5 a § och 12 kap. 6 § i sjukförsäkringslagen

Regeringens propositionRP 152/2021 rd
Utskottets betänkandeShUB 28/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 9.11.2021.