Punkt i protokollet
PR
13
2017 rd
Plenum
Fredag 24.2.2017 kl. 12.59
5
Statsrådets skrivelse till riksdagen om statsrådsmedlemmarnas bindningar (Soini, Vehviläinen, Rehula, Tiilikainen, Niinistö, Berner och Mykkänen)
Statsrådets skrivelse
SR 1/2017 rd
Debatt
Enligt arbetsordningen fattar riksdagen inte något beslut i ärendet. Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 24-02-2017 13:48