Senast publicerat 05-06-2021 08:14

Punkt i protokollet PR 13/2017 rd Plenum Fredag 24.2.2017 kl. 12.59—13.32

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om godkännande som läkare som utför övervakning av hälsotillståndet hos strålningsarbetare i kategori A och vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 172/2016 rd
Utskottets betänkandeShUB 2/2017 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 28.2.2017.