Senast publicerat 05-06-2021 18:13

Punkt i protokollet PR 13/2018 rd Plenum Tisdag 27.2.2018 kl. 14.00—20.09

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 24 § i lagen om Europeiska unionens direktstöd till jordbruket och 3 § i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen

Regeringens propositionRP 4/2018 rd
Utskottets betänkandeJsUB 1/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1 och 2 i proposition RP 4/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.