Senast publicerat 06-06-2021 18:43

Punkt i protokollet PR 13/2021 rd Plenum Tisdag 23.2.2021 kl. 14.00—17.13

11.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet med Republiken Korea om luftfart

Regeringens propositionRP 258/2020 rd
Utskottets betänkandeKoUB 4/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 258/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.