Senast publicerat 06-06-2021 18:43

Punkt i protokollet PR 13/2021 rd Plenum Tisdag 23.2.2021 kl. 14.00—17.13

13.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av kärnenergilagen, 4 och 71 § i lagen om Finansinspektionen och lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift

Regeringens propositionRP 178/2020 rd
Utskottets betänkandeEkUB 2/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1—3 i proposition RP 178/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.