Senast publicerat 23-02-2022 09:12

Punkt i protokollet PR 13/2022 rd Plenum Tisdag 22.2.2022 kl. 14.01—20.14

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om en tillsyns- och insolvensskyddsavgift för leverantörer av kombinerade resetjänster

Regeringens propositionRP 234/2021 rd
Utskottets betänkandeEkUB 4/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 23.2.2022.