Punkt i protokollet
PR
130
2017 rd
Plenum
Måndag 4.12.2017 kl. 22.05—22.41
5
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av sjukförsäkringslagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1 i proposition RP 164/2017 rd enligt betänkandet. Riksdagen godkände innehållet i det nya lagförslaget 2 i betänkandet enligt utskottets förslag. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Senast publicerat 05-12-2017 00:54