Punkt i protokollet
PR
130
2018 rd
Plenum
Torsdag 13.12.2018 kl. 16.01—20.35
2.6
Muntlig fråga om att förbättra situationen för ensamförsörjarna (Veronica Rehn-Kivi sv)
Muntligt spörsmål
MFT 203/2018 rd
Muntlig frågestund
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Nästa fråga, ledamot Rehn-Kivi. 
Debatt
16.53
Veronica
Rehn-Kivi
r
Arvoisa puhemies, värderade talman! Vaikka yleinen tulotaso on noussut, niin samanaikaisesti lapsiperheiden köyhyys on lisääntynyt, ja lapsiköyhyys on kaikista tavallisinta yksinhuoltajaperheissä. Noin joka viidennellä yksinhuoltajaperheellä on vaikeuksia jokapäiväisen taloudenpidon kanssa. Ylivoimaisesti suurimmassa osassa yksinhuoltajaperheistä vastuun kantaa perheen äiti. 
SFP har tagit detta problem på allvar. I vår alternativa budget har vi åtgärder som mer än någon annan enskild grupp förbättra situationen för ensamförsörjarna. Vi höjer barnbidragets ensamförsörjartillägg, men ännu viktigare är det att vi kräver att kopplingen mellan ensamförsörjartillägget och utkomststödet bryts. Det får ju inte vara så att när man höjer på ett stöd, så minskar man samtidigt på det andra. 
Min fråga lyder: Vad har regeringen gjort för att förbättra ensamförsörjarnas situation och för att motverka barnfattigdom? 
Arvoisa ministeri Mattila, mitä hallitus on tehnyt parantaakseen yksinhuoltajien tilannetta ja vähentääkseen lapsiköyhyyttä? 
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Näyttää siltä, että ministeri Saarikko vastaisi. 
16.54
Perhe- ja peruspalveluministeri
Annika
Saarikko
(vastauspuheenvuoro)
Arvoisa puhemies! Vastaan kysymykseen ensinnäkin siten, että lapsilisäjärjestelmän, joka on vastuullani, osalta hallitus on korottanut yksinhuoltajien erillisosaa, joka lapsilisään on merkitty. Tämä erityisesti juuri siitä syystä, että, kuten kysyjä on aivan oikein tunnistanut, me tiedämme, että erityisiä köyhyysriskejä lapsiperhearjessa ovat tilanteet, joissa taloudesta huolehtii vain yksi vanhempi, tai tilanteet, joissa perheessä on erittäin monta lasta.  
Yhden vanhemman perheiden osalta olemme halunneet myös selventää sellaisia tilanteita, yhteisselvityksellä oikeusministerikollega Häkkäsen kanssa, joissa lapsella on kaksi kotia, kummassakin yksi vanhempi, ja miten voisimme esimerkiksi perhe-etuuksia näissä tilanteissa jakaa paremmin tai vaikkapa asumistukijärjestelmässä huomioida lapsen kahden kodin arjen. Ainahan yhden vanhemman perhe ei tarkoita, etteikö lapsella olisi arjessaan kaksi vanhempaa, [Puhemies koputtaa] ne voivat vain olla kahdessa eri kotitaloudessa. 
Frågan slutbehandlad. 
Senast publicerat 17-01-2019 13:54