Punkt i protokollet
PR
130
2018 rd
Plenum
Torsdag 13.12.2018 kl. 16.01—20.35
2.7
Muntlig fråga om stödåtgärder för utbildningen på andra stadiet (Tuomo Puumala cent)
Muntligt spörsmål
MFT 204/2018 rd
Muntlig frågestund
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Nästa fråga, ledamot Puumala. 
Debatt
16.55
Tuomo
Puumala
kesk
Arvoisa puhemies! Hetkeksi koulumaailmaan, ammattikouluihin ja lukioihin.  
Tällä viikolla on kuultu uutisia siitä, että tuolla lukiopuolella vähän ehkä stressi on lisääntynyt, pääsykoeuudistus on ehkä siihen hieman vaikuttanut. Tuntimäärät, joita siellä työtä tehdään, ovat aika suuria. Samaan aikaan ammatilliselta puolelta pahimmillaan kuuluu vähän huolestuttavia viestejä siitä, että kouluviikot eivät aina ole aivan kokonaisia. Joissakin tapauksissa siellä ollaan vain tiistaista torstaihin.  
Keskustalle ehkä se kaikista tärkein periaate koulutuspuolella ja muutenkin arvona on se, että kaikilla olisi samanlaiset mahdollisuudet koulutuksesta riippumatta. [Sosiaalidemokraattien ryhmästä: Tuliko tehtyä koulutusleikkauksia?] Mitä ajattelette siitä, mitä voisimme tälle asialle tehdä, että kaikki saisivat yhtä hyvät eväät, yleissivistyksen eväät elämään eikä meille syntyisi A‑ tai B-luokan kansalaisia yleissivistyksenkään osalta? [Puhemies koputtaa] Ajattelen, että tämä on asia, joka pitäisi yhdessä ratkaista. 
16.56
Opetusministeri
Sanni
Grahn-Laasonen
(vastauspuheenvuoro)
Arvoisa puhemies! Kuten sivistysvaliokunnan puheenjohtaja hyvin tuntee, niin uusi lukiolaki, joka tässä salissa on säädetty laajalla enemmistöllä, tuo lisää henkilökohtaista opinto-ohjausta lukioon ja samoin sitten myöskin erityisopetusta ja sitä kautta tukea lukiolaisille. Lisäksi on muutamia muita elementtejä, joilla uskon olevan vaikutusta lukiolaisten runsaasti lisääntyneeseen uupumukseen ja stressiin, ja ne liittyvät muun muassa sujuvampaan opiskelijavalintaan ja esimerkiksi ylioppilaskirjoitusten uusintarajoituksista luopumiseen ja niin edelleen. 
Ammatillisen koulutuksen puolella tässä salissa on niin ikään säädetty iso uusi ammatillisen koulutuksen lainsäädäntökokonaisuus, jota nyt toimeenpannaan eri puolilla Suomea, ja siinä ytimessä ovat henkilökohtaisemmat opintopolut, joissa rakennetaan riittävää tukea. Opiskelijoiden oikeus opetukseen, opinto-ohjaukseen ja riittävään tukeen on erittäin vahvasti kirjoitettu sinne lainsäädäntöön. Nyt haasteena on se, miten tämä kokonaisuus, [Puhemies koputtaa] iso uudistus, pystytään viemään läpi, ja tähän tukeen on myöskin ministeriössä kohdennettu runsaasti resursseja. 
Frågan slutbehandlad. 
Senast publicerat 15-01-2019 09:45