Punkt i protokollet
PR
130
2018 rd
Plenum
Torsdag 13.12.2018 kl. 16.01—20.35
2.8
Muntlig fråga om minskande av utsläppen från trafiken (Ari Jalonen cent)
Muntligt spörsmål
MFT 205/2018 rd
Muntlig frågestund
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Nästa fråga, ledamot Jalonen. 
Debatt
16.58
Ari
Jalonen
sin
Arvoisa puhemies! Suomi on suuri maa, ja suuressa maassamme, pitkien etäisyyksien maassa autoilu on välttämättömyys, auto on välttämättömyysväline, ei mikään luksustuote. Liikenteen ilmastopoliittinen asiantuntijaryhmä julkaisi oman raporttinsa, ja se on puhututtanut kansaa. Siellä on mielenkiintoisia asioita, keinoja, ilmastopolitiikan ratkaisemiseksi. Ja siniset, luonnollisesti, vastuunkantopuolueena, haluavat olla ratkaisemassa tätä hommaa. Mutta tähän liittyy haasteita. Nykyinen politiikka johtaa siihen, että vähävarainen suurilapsinen perhe on tämän nykymallin maksumies. [Simon Elo: Sitä ei voi hyväksyä!] Miten ilmastopolitiikan haasteet, liikenteen päästöt, saadaan pienennettyä niin, [Puhemies koputtaa] etteivät vähävaraiset joudu tämän maksumiehiksi? 
16.59
Liikenne- ja viestintäministeri
Anne
Berner
(vastauspuheenvuoro)
Arvoisa puhemies! Kiitokset edustaja Jaloselle erittäin ajankohtaisesta kysymyksestä. On selvä, että Suomessa on hyvin erilaisia alueita, minkä vuoksi liikenteen päästöjen vähentämisen käyttöönottamisessa on oltava myöskin vaihtoehtoja. Uusiutuvat polttoaineet, kuten uusiutuva diesel ja biokaasu, ovat esimerkiksi mahdollisia keinoja, jotka etenkin paikallisesti voivat olla hyvinkin vaikuttavia, silloinkin, kun kulkuneuvona on oma auto. Omasta autosta luopuminen ei ole välttämätöntä, vaikka osallistuukin aktiivisesti, ja haluaa osallistua, päästöjen vähentämiseen. Liikenteen päästövähennyksissä on huomioitava myös pienituloiset, ja sen takia tarvitaankin laajempi verotukseen liittyvä uudistus, jossa myöskin kannusteet ja kompensaatiomahdollisuudet voidaan ottaa käyttöön. 
Frågan slutbehandlad. 
Senast publicerat 15-01-2019 09:45