Punkt i protokollet PR 130/2018 rd Plenum Torsdag 13.12.2018 kl. 16.01—20.35

20.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagstiftningen om säkerheten på passagerarfartyg

Regeringens propositionRP 198/2018 rd
Utskottets betänkandeKoUB 30/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslag 1—5 i proposition RP 198/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

Senast publicerat 13-12-2018 21:28