Punkt i protokollet
PR
130
2018 rd
Plenum
Torsdag 13.12.2018 kl. 16.01—20.35
22
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 6 § i lagen om skada, ådragen i militärtjänst
Lagmotion
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 14.12.2018. 
Senast publicerat 13-12-2018 21:30