Punkt i protokollet
PR
130
2018 rd
Plenum
Torsdag 13.12.2018 kl. 16.01
3
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om bosättningsbaserad social trygghet i gränsöverskridande fall och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Lagmotion
Utskottets betänkande
Bilaga till protokollet EDK-2018-AK-232047
Ändringsförslag 13.12.2018
Bilaga 3A
Första behandlingen
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Ärende 3 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande ShUB 24/2018 rd. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 12.12.2018. 
Nu ska riksdagen behandla ändringsförslagen. 
Lagförslag 1 
6 § 
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Aino-Kaisa Pekonen har understödd av Outi Alanko-Kahiluoto föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 1. 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet ”ja”, Aino-Kaisa Pekonens förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 103 ja, 63 nej; 33 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
10 § 
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Aino-Kaisa Pekonen har understödd av Outi Alanko-Kahiluoto föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 1. 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet ”ja”, Aino-Kaisa Pekonens förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 106 ja, 60 nej; 33 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
12 § 
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Aino-Kaisa Pekonen har understödd av Outi Alanko-Kahiluoto föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 1. Peter Östman har understödd av Sari Essayah föreslagit att paragrafen godkänns enligt det ändringsförslag som delats ut till ledamöterna. (Bilaga till protokollet 3A) 
Redogörelsen godkändes. 
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Vid omröstningarna ställs först Aino-Kaisa Pekonens förslag mot Peter Östmans förslag och därefter ställs det segrande förslaget mot betänkandet. 
Omröstningsordningen godkändes. 
1) Peter Östmans förslag ”ja”, Aino-Kaisa Pekonens förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 108 ja, 59 nej; 32 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Peter Östmans förslag. 
2) Betänkandet ”ja”, Peter Östmans förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 102 ja, 60 nej; 37 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—15 i proposition RP 188/2018 rd enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget i lagmotion LM 52/2018 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Punkt i protokollet
PR
130
2018 rd
Plenum
Torsdag 13.12.2018 kl. 16.01
3
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om bosättningsbaserad social trygghet i gränsöverskridande fall och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Lagmotion
Utskottets betänkande
Bilaga till protokollet EDK-2018-AK-232047
Ändringsförslag 13.12.2018
Bilaga 3A
Första behandlingen
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Ärende 3 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande ShUB 24/2018 rd. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 12.12.2018. 
Nu ska riksdagen behandla ändringsförslagen. 
Lagförslag 1 
6 § 
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Aino-Kaisa Pekonen har understödd av Outi Alanko-Kahiluoto föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 1. 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet ”ja”, Aino-Kaisa Pekonens förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 103 ja, 63 nej; 33 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
10 § 
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Aino-Kaisa Pekonen har understödd av Outi Alanko-Kahiluoto föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 1. 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet ”ja”, Aino-Kaisa Pekonens förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 106 ja, 60 nej; 33 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
12 § 
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Aino-Kaisa Pekonen har understödd av Outi Alanko-Kahiluoto föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 1. Peter Östman har understödd av Sari Essayah föreslagit att paragrafen godkänns enligt det ändringsförslag som delats ut till ledamöterna. (Bilaga till protokollet 3A) 
Redogörelsen godkändes. 
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Vid omröstningarna ställs först Aino-Kaisa Pekonens förslag mot Peter Östmans förslag och därefter ställs det segrande förslaget mot betänkandet. 
Omröstningsordningen godkändes. 
1) Peter Östmans förslag ”ja”, Aino-Kaisa Pekonens förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 108 ja, 59 nej; 32 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Peter Östmans förslag. 
2) Betänkandet ”ja”, Peter Östmans förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 102 ja, 60 nej; 37 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—15 i proposition RP 188/2018 rd enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget i lagmotion LM 52/2018 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Senast publicerat 15-01-2020 08:27