Punkt i protokollet
PR
130
2018 rd
Plenum
Torsdag 13.12.2018 kl. 16.01
4
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 och 7 § i lagen om temporär begränsning av vissa av kommunernas och samkommunernas rättshandlingar inom social- och hälsovården och 1 och 2 § i lagen om tillämpning av vissa förpliktelser enligt lagen om en kommun- och servicestrukturreform
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Ärende 4 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande ShUB 25/2018 rd. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 12.12.2018. 
Nu ska riksdagen behandla ändringsförslagen. 
Lagförslag 1, 3 § 
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Anneli Kiljunen har understödd av Kristiina Salonen föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservationen. 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet ”ja”, Anneli Kiljunens förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 117 ja, 41 nej, 8 avstår; 33 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1 och 2 i proposition RP 246/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Punkt i protokollet
PR
130
2018 rd
Plenum
Torsdag 13.12.2018 kl. 16.01
4
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 och 7 § i lagen om temporär begränsning av vissa av kommunernas och samkommunernas rättshandlingar inom social- och hälsovården och 1 och 2 § i lagen om tillämpning av vissa förpliktelser enligt lagen om en kommun- och servicestrukturreform
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Ärende 4 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande ShUB 25/2018 rd. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 12.12.2018. 
Nu ska riksdagen behandla ändringsförslagen. 
Lagförslag 1, 3 § 
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Anneli Kiljunen har understödd av Kristiina Salonen föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservationen. 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet ”ja”, Anneli Kiljunens förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 117 ja, 41 nej, 8 avstår; 33 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1 och 2 i proposition RP 246/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Senast publicerat 15-01-2020 08:27