Punkt i protokollet
PR
130
2018 rd
Plenum
Torsdag 13.12.2018 kl. 16.01
5
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 7 kap. 2 § i arbetsavtalslagen och 2 a kap. 1 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Ärende 5 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande AjUB 10/2018 rd. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 12.12.2018. 
Nu ska riksdagen behandla ändringsförslagen. 
Lagförslag 2, 2 a kap. 1 § 
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Merja Mäkisalo-Ropponen har understödd av Heli Järvinen föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 1. 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet ”ja”, Merja Mäkisalo-Ropponens förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 107 ja, 59 nej; 33 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1 och 2 i proposition RP 227/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Punkt i protokollet
PR
130
2018 rd
Plenum
Torsdag 13.12.2018 kl. 16.01
5
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 7 kap. 2 § i arbetsavtalslagen och 2 a kap. 1 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Ärende 5 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande AjUB 10/2018 rd. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 12.12.2018. 
Nu ska riksdagen behandla ändringsförslagen. 
Lagförslag 2, 2 a kap. 1 § 
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Merja Mäkisalo-Ropponen har understödd av Heli Järvinen föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 1. 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet ”ja”, Merja Mäkisalo-Ropponens förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 107 ja, 59 nej; 33 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1 och 2 i proposition RP 227/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Senast publicerat 15-01-2020 08:27