Punkt i protokollet
PR
130
2020 rd
Plenum
Torsdag 15.10.2020 kl. 16.00
5
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om tryggande av arbetslöshetskassornas ekonomiska verksamhetsmöjligheter
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1—3 i proposition RP 138/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Senast publicerat 15-10-2020 19:37