Senast publicerat 06-06-2021 13:17

Punkt i protokollet PR 130/2020 rd Plenum Torsdag 15.10.2020 kl. 16.00

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om överensstämmelse med kraven för aerosoler och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 121/2020 rd
Utskottets betänkandeEkUB 24/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1—4 i proposition RP 121/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.