Senast publicerat 06-06-2021 13:16

Punkt i protokollet PR 130/2020 rd Plenum Torsdag 15.10.2020 kl. 16.00

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 § i vallagen

Regeringens propositionRP 122/2020 rd
Utskottets betänkandeGrUB 22/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 122/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat.