Senast publicerat 09-11-2021 17:57

Punkt i protokollet PR 130/2021 rd Plenum Tisdag 9.11.2021 kl. 14.00—16.57

16.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 8 kap. 5 a § och 12 kap. 6 § i sjukförsäkringslagen

Regeringens propositionRP 152/2021 rd
Utskottets betänkandeShUB 28/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 152/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.