Senast publicerat 04-06-2021 23:52

Punkt i protokollet PR 131/2016 rd Plenum Måndag 12.12.2016 kl. 23.46—4.27

25.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om klientavgifter inom småbarnspedagogiken och till lagar om ändring av 13 § i lagen om småbarnspedagogik och av lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården

Regeringens propositionRP 205/2016 rd
Utskottets betänkandeKuUB 16/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslag 1—3 i proposition RP 205/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen godkände det nya lagförslaget 4 i betänkandet. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.