Punkt i protokollet
PR
131
2018 rd
Plenum
Fredag 14.12.2018 kl. 13.00—13.28
5
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om övervakning av underrättelseverksamheten och lag om ändring av 7 § i statstjänstemannalagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 17.12.2018. 
Senast publicerat 14-12-2018 15:00