Senast publicerat 29-11-2022 22:21

Punkt i protokollet PR 131/2022 rd Plenum Tisdag 29.11.2022 kl. 13.59—20.30

26. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om tryggande av arbetstagarnas ställning vid gränsöverskridande fusion eller delning av bolag eller gränsöverskridande flyttning av ett bolags hemort

Regeringens propositionRP 213/2022 rd
Utskottets betänkandeAjUB 15/2022 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—6 i proposition RP 213/2022 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.