Punkt i protokollet
PR
132
2016 rd
Plenum
Tisdag 13.12.2016 kl. 9.35—18.27
13
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om upphandlingsförfarandet
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Andre vice talman Arto Satonen
Ärende 13 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades i tredje plenum 12.12.2016. 
Under debatten har Hanna Sarkkinen understödd av Merja Mäkisalo-Ropponen framställt ett förslag till uttalande i enlighet med reservation 1. 
Antero Vartia har understödd Krista Mikkonen framställt två förslag till uttalanden i enlighet med reservation 2. 
Peter Östman har understödd av Sari Essayah framställt tre förslag till uttalanden i enlighet med reservation 3. 
Redogörelsen godkändes. 
Riksdagen godkände lagförslag 1—17 i proposition RP 108/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets fyra förslag till uttalanden.  
Andre vice talman Arto Satonen
Slutligen ska riksdagen besluta om förslagen till uttalanden som framställdes under debatten. Förslagen ställs vart för sig mot betänkandet. 
Omröstningsordningen godkändes. 
Betänkandet "ja", Hanna Sarkkinens förslag "nej".
Omröstningsresultat: 101 ja, 64 nej; 34 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Antero Vartias förslag 1 "nej".
Omröstningsresultat: 99 ja, 64 nej; 36 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Arja Juvonens /saf anmälan att hon avsåg rösta "ja" antecknades till protokollet. 
Betänkandet "ja", Antero Vartias förslag 2 "nej". Omröstningsresultat: 135 ja, 30 nej; 34 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Peter Östmans förslag 1 "nej".
Omröstningsresultat: 101 ja, 64 nej; 34 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Peter Östmans förslag 2 "nej".
Omröstningsresultat: 101 ja, 64 nej; 34 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Peter Östmans förslag 3 "nej".
Omröstningsresultat: 101 ja, 64 nej; 34 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 10.7.2018 11:12