Punkt i protokollet
PR
132
2016 rd
Plenum
Tisdag 13.12.2016 kl. 9.35—18.27
17
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Andre vice talman Arto Satonen
Ärende 17 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande AjUB 15/2016 rd. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 9.12.2016. 
Nu ska riksdagen behandla ändringsförslagen. 
Lagförslag 1 
2 a kap. 3 § 
Andre vice talman Arto Satonen
Anna Kontula har understödd av Paavo Arhinmäki föreslagit att paragrafen stryks. 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet "ja", Anna Kontulas förslag "nej".
Omröstningsresultat: 153 ja, 9 nej; 37 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
2 a kap. 4 § 
Andre vice talman Arto Satonen
Ilmari Nurminen har understödd av Anneli Kiljunen förelagit att paragrafen godkänns enligt reservation 1. 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet "ja", Ilmari Nurminens förslag "nej".
Omröstningsresultat: 111 ja, 51 nej; 37 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
2 a kap. 5 § 
Andre vice talman Arto Satonen
Ilmari Nurminen har understödd av Anneli Kiljunen föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 1. 
Anna Kontula har understödd av Paavo Arhinmäki föreslagit att paragrafen stryks. 
Redogörelsen godkändes. 
Andre vice talman Arto Satonen
Först verkställs omröstning om Ilmari Nurminens förslag gällande paragrafens innehåll och därefter om Anna Kontulas förslag om att paragrafen stryks. 
Omröstningsordningen godkändes. 
1) Betänkandet "ja", Ilmari Nurminens förslag "nej".
Omröstningsresultat: 111 ja, 51 nej; 37 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
2) Betänkandet "ja", Anna Kontulas förslag "nej".
Omröstningsresultat: 151 ja, 11 nej; 37 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
2 a kap. 6 § 
Andre vice talman Arto Satonen
Anna Kontula har understödd av Paavo Arhinmäki föreslagit att paragrafen stryks. 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet "ja", Anna Kontulas förslag "nej".
Omröstningsresultat: 151 ja, 11 nej; 37 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
2 a kap. 8 § 
Andre vice talman Arto Satonen
Ilmari Nurminen har understödd av Anneli Kiljunen föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 1. 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet "ja", Ilmari Nurminens förslag "nej".
Omröstningsresultat: 111 ja, 51 nej; 37 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
2 a kap. 9 § 
Andre vice talman Arto Satonen
Anna Kontula har understödd av Paavo Arhinmäki föreslagit att paragrafen stryks. 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet "ja", Anna Kontulas förslag "nej".
Omröstningsresultat: 149 ja, 13 nej; 37 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Krista Kiurus /sd och Jukka Gustafssons /sd anmälningar att de avsåg rösta "ja" antecknades till protokollet. 
2 a kap. 10 § 
Andre vice talman Arto Satonen
Anna Kontula har understödd av Paavo Arhinmäki föreslagit att paragrafen stryks. 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet "ja", Anna Kontulas förslag "nej".
Omröstningsresultat: 151 ja, 11 nej; 37 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
2 a kap. 12 § 
Andre vice talman Arto Satonen
Ilmari Nurminen har understödd av Anneli Kiljunen föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 1. 
Anna Kontula har understödd av Paavo Arhinmäki föreslagit att paragrafen stryks. 
Redogörelsen godkändes. 
Andre vice talman Arto Satonen
Först verkställs omröstning om Ilmari Nurminens förslag gällande paragrafens innehåll och därefter om Anna Kontulas förslag om att paragrafen stryks.  
Omröstningsordningen godkändes. 
1) Betänkandet "ja", Ilmari Nurminens förslag "nej".
Omröstningsresultat: 111 ja, 51 nej; 37 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
2) Betänkandet "ja", Anna Kontulas förslag "nej".
Omröstningsresultat: 150 ja, 11 nej; 38 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
2 a kap. 12 a § 
Andre vice talman Arto Satonen
Ilmari Nurminen har understödd av Anneli Kiljunen föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 1. 
Anna Kontula har understödd av Paavo Arhinmäki föreslagit att paragrafen stryks. 
Redogörelsen godkändes. 
Andre vice talman Arto Satonen
Först verkställs omröstning om Ilmari Nurminens förslag gällande paragrafens innehåll och därefter om Anna Kontulas förslag om att paragrafen stryks.  
Omröstningsordningen godkändes. 
1) Betänkandet "ja", Ilmari Nurminens förslag "nej".
Omröstningsresultat: 108 ja, 52 nej; 39 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
2) Betänkandet "ja", Anna Kontulas förslag "nej".
Omröstningsresultat: 149 ja, 11 nej; 39 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
2 a kap. 13 § 
Andre vice talman Arto Satonen
Anna Kontula har understödd av Paavo Arhinmäki föreslagit att parafgrafen stryks. 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet "ja", Anna Kontulas förslag "nej".
Omröstningsresultat: 148 ja, 11 nej; 40 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—5 i proposition RP 210/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Senast publicerat 19.12.2016 13:24