Punkt i protokollet
PR
132
2018 rd
Plenum
Måndag 17.12.2018 kl. 13.00—2.20
15
Regeringens proposition till riksdagen om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa för att utveckla utkomstskyddet för arbetslösa för företagarnas icke-ägande familjemedlemmar
Regeringens proposition
Lagmotion
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Talman Paula Risikko
Ärende 15 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas. 
Debatt
2.09
Eerikki
Viljanen
kesk
Arvoisa puhemies! Olen tyytyväinen, että tämä yrittäjän perheenjäsenen oikeus- ja sosiaaliturvaa vahvistava esitys on nyt eduskuntakäsittelyn loppusuoralla ja tulee voimaan näillä näkymin 1.7.19 alkaen. Tämän esityksen tavoitteena on parantaa yrityksessä työskentelevän niin kutsutun ei-omistavan perheenjäsenen oikeutta ansiopäivärahaan ja näin vähentää työllistymiseen ja työttömäksi jäämiseen liittyviä taloudellisia riskejä perheyrityksessä työskenneltäessä.  
Tässä ehdotetaan, että yrityksessä työskentelevän niin sanotun ei-omistavan perheenjäsenen asema työttömyysturvajärjestelmässä muutettaisiin palkansaajaksi tietyin reunaehdoin. Tämä on erittäin tervetullut muutos. Yrittäjän ei-omistavalla perheenjäsenellä tarkoitetaan henkilöä, jolla ei ole itsellään omistusosuutta, äänivaltaa tai muuta määräysvaltaa perheen yrityksessä.  
Kannatan esityksen tavoitteita ja pidän ehdotettuja muutoksia erittäin hyvinä ja tervetulleina. Muutoksen jälkeen yrittäjän ei-omistavalle perheenjäsenelle syntyy oikeus perus- tai ansiopäivärahaan palkansaajaa koskevien työvoimapoliittisten edellytysten perusteella. Tämä muutos voi kuulostaa pieneltä, mutta kyseessä on periaatteellisesti suuri muutos, ja tietenkin muutos on suuri heille, joiden asemaa tämä työttömyyden kohdatessa tulee parantamaan. 
2.11
Krista
Kiuru
sd
Arvoisa puhemies! Tätä esitystä laajasti kannatetaan, ja myös sosiaali‑ ja terveysvaliokunnassa keskustelu oli hyvin myhäilevää ja hyväntahtoista siinä, että kysymyksessä on merkittävä parannus ei-omistavien asemaan, kun puoliso tai läheinen on omistavassa asemassa yrittäjänä. Tältä osin työttömyysturvaan kohdistuva parannus on selkeästi tarpeen. 
Mitä tulee tämän lain yksityiskohtiin hyvin nopean kuulemisen perusteella, niin lienee vielä syytä myöhemmin palata joihinkin näkökulmiin lain sisällössä, mutta on tärkeätä todeta, että on hyvä, että saadaan nyt uudistus liikkeelle tavalla, jolla tätä asemaa tullaan selkeyttämään niin, että ihminen ei tipu missään oloissa työttömyysturvan ulkopuolelle tällaisessa tapauksessa, jossa on kuitenkin ei-omistava henkilö kyseessä. 
Näin ollen olen iloinen todetessani, että olemme aika pitkällä, kun olemme täällä isossa salissa ja kellokaan ei ole vielä kuin kohta viisitoista yli kaksi, eli tänä yönä tehdään monella tavalla historiaa. Siinä missä keskustelimme pitkästi indeksijäädytyksistä ja monenlaisista muista, ikävistäkin säästöistä ja muun muassa irtisanomissuojan heikentämisestä, niin tässä yhteydessä olemme kuitenkin iloisia siitä, että parannuksiakin tänä yönä tehdään. 
Riksdagen avslutade debatten. 
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 236/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i lagmotion LM 2/2018 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 18-01-2019 13:57