Senast publicerat 05-06-2021 16:04

Punkt i protokollet PR 132/2018 rd Plenum Måndag 17.12.2018 kl. 13.00—2.20

18.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Jubileumsfonden för Finlands självständighet

Regeringens propositionRP 192/2018 rd
Utskottets betänkandeEkUB 23/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 192/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat.