Punkt i protokollet
PR
132
2018 rd
Plenum
Måndag 17.12.2018 kl. 13.00—2.20
23
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Talman Paula Risikko
Ärende 23 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas. 
Debatt
2.16
Eerikki
Viljanen
kesk
Arvoisa puhemies! Ilmastonmuutoksen torjumisesta ja hiilen sitomisesta on puhuttu täällä tänäänkin päivällä, illalla ja yöllä monessa eri yhteydessä, monesta eri kulmasta ja monella eri tavalla. 
Me kaikki varmaan haluamme tehdä parhaamme ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja toimia hiilensidonnan edistämiseksi, hiilinielujen syntymiseksi ja niitten vahvistamiseksi. Tämä muutosesitys on sekä byrokratian karsimista että erittäin tehokkaan hiilensidonnan edistämistä, pienellä mutta erittäin oikeaan suuntaan vievällä tavalla. 
Tämä lakimuutos muuttaa kestävän metsätalouden rahoituslakia elikkä Kemera-lakia niin, että byrokratia vähenee ja asioiden käsittely sujuvoituu, ja toivottavasti tämä sujuvoituminen omalta osaltaan edesauttaa Kemera-tukien hakemista ja Kemera-avusteisten töiden tekemistä, etenkin nuorissa metsissä, joiden kasvukunnosta huolehtimiseen ja optimaaliseen kasvukuntoon hoitamiseen näitä tukia on mahdollista hakea. 
Arvoisa puhemies! Tämä on todella tervetullut byrokratian karsiminen ja asioiden sujuvoittaminen ja saa aikaan sen, että jo pääsääntöisesti erittäin hyvin hoidettujen metsiemme loputkin hoitorästit voivat tulla hoidettua. Toivottavasti tämä muutos osaltaan edesauttaa tämän tavoitteen saavuttamista. Optimaalisen kasvukunnon saavuttaminen on erittäin tärkeä taloudellinen asia metsänomistajille, ja sillä on meille kansantaloudellista merkitystä, mutta se on myös erittäin tärkeä asia metsien hiilinielujen vahvistamiseksi. 
2.18
Pertti
Hakanen
kesk
Arvoisa rouva puhemies! Tässä edustaja Viljanen jo aika hienosti kyllä toi esille sen, millä tavalla tämä vaikuttaa meidän ilmastonmuutoksen työhön metsänomistajan osalta, mutta lyhkäsesti voisin sanoa vain niin, että tällä turvataan tulevaisuudessa sitä, että me saisimme ne hoitorästit tehtyä siellä metsissä, jotta me saamme metsät sitten paremmin hiiltä sitomaan. Elikkä kyllä tällä on iso merkitys, byrokratian purkamisella ja sillä, että me saamme metsänomistajat tarttumaan siihen, että ensiharvennukset tulee tehtyä ja taimikonhoidot tulee tehtyä ajallaan. 
Riksdagen avslutade debatten. 
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 153/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 18-01-2019 13:54