Punkt i protokollet
PR
132
2018 rd
Plenum
Måndag 17.12.2018 kl. 13.00—2.20
4
Talmanskonferensens förslag om ändring av riksdagens arbetsordning och 9 § i lagen om riksdagens tjänstemän
Talmanskonferensens förslag
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i förslaget till beslut och i lagförslaget i talmanskonferensens förslag TKF 1/2018 rd enligt betänkandet. Riksdagen godkände det nya lagförslaget 3 i betänkandet enligt utskottets förslag. Första behandlingen av förslaget till beslut och lagförslagen avslutades. 
[Debatt om ärendet fördes i anslutning till ärende 3 på dagordningen.] 
Senast publicerat 19-12-2018 15:56