Underpunkt i budgeten
PR
132
2018 rd
Plenum
Måndag 17.12.2018 kl. 13.00—2.20
5.2
Huvudtitel 22 Republikens president
Riksdagen godkände huvudtitel 22 enligt betänkandet. 
Senast publicerat 18-12-2018 13:18