Punkt i protokollet
PR
132
2020 rd
Plenum
Fredag 16.10.2020 kl. 13.00—13.20
7
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om tillämpning av förordningen om ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och beslut om förverkande i Europeiska unionen och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 20.10.2020. 
Senast publicerat 16-10-2020 15:43