Senast publicerat 06-06-2021 13:19

Punkt i protokollet PR 132/2020 rd Plenum Fredag 16.10.2020 kl. 13.00—13.20

9.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av protokollet om ändring av konventionen om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter samt med förslag till lagar om ändring av dataskyddslagen och 1 och 54 § i lagen om behandling av personuppgifter i brottmål och vid upprätthållandet av den nationella säkerheten

Regeringens propositionRP 30/2020 rd
Utskottets betänkandeFvUB 16/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 20.10.2020.