Senast publicerat 11-11-2021 19:57

Punkt i protokollet PR 132/2021 rd Plenum Torsdag 11.11.2021 kl. 16.00

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om transportservice och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 194/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet.