Senast publicerat 11-11-2021 20:03

Punkt i protokollet PR 132/2021 rd Plenum Torsdag 11.11.2021 kl. 16.00

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 26 b § i lagen om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg

Regeringens propositionRP 196/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet.