Senast publicerat 30-11-2022 21:07

Punkt i protokollet PR 132/2022 rd Plenum Onsdag 30.11.2022 kl. 14.01—20.30

26. Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2023Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2023 (RP 154/2022 rd)

Regeringens propositionRP 154/2022 rd
Regeringens propositionRP 277/2022 rd
BudgetmotionBM 1-472/2022 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade budgetmotionerna BM 1—472/2022 rd till finansutskottet.