Senast publicerat 30-11-2022 21:15

Punkt i protokollet PR 132/2022 rd Plenum Onsdag 30.11.2022 kl. 14.01—20.30

34. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning för effektivisering av besöksförbudet

Regeringens propositionRP 143/2022 rd
Utskottets betänkandeLaUB 19/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 1.12.2022.